Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne - Fortis Restrukturyzacje sp. z o.o.