Oferta

Awesome Image

Zobacz naszą ofertę

Kancelaria powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie profesjonalnej pomocy prawnej, zarówno ze strony wierzycieli jak i dłużników, we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym, ale też upadłościowym.


Spółka jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjny, ale też syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych.
  • RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORCÓW
  • DŁUŻNICY
  • WNIOSKI O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
  • RESTRUKTURYZACJA ROLNIKÓW
  • WIERZYCIELE
Awesome Image

Przedsiębiorcy

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne która daje możliwość przedsiębiorcom niewypłacalnym bądź zagrożonym niewypłacalnością ratować swoje firmy.
Awesome Image

Dłużnicy

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.
Awesome Image

Wierzyciele

Będąc Wierzycielem dłużnika, wobec którego otwarto postępowanie restrukturyzacyjne posiadasz szereg praw, których aktywne wykorzystanie może zwiększyć Twoje szanse na odzyskanie należności.
Awesome Image

ROLNICY

W niektórych sytuacjach gospodarstwa rolne mają możliwość skorzystania z postępowań, których celem jest uniknięcie upadłości i negatywnych skutków związanych z bankructwem
0+

Prowadzonych spraw

0+

Zakończonych spraw

0

Suma obsłużonych wierzytelności