WIERZYCIELE - Fortis Restrukturyzacje sp. z o.o.

Awesome Image

WIERZYCIELE

Będąc Wierzycielem dłużnika, wobec którego otwarto postępowanie restrukturyzacyjne posiadasz szereg praw, których aktywne wykorzystanie może zwiększyć Twoje szanse na odzyskanie należności.

Jesteśmy gotowi przyjąć rolę Reprezentowania Twoich interesów wobec dłużnika poprzez:

  • Aktywny udział w Radzie Wierzycieli oraz podczas głosowania w sprawie zawarcia Układu
  • Analizę propozycji układowych zgłoszonych przez dłużnika pod kątem realności ich realizacji
  • Kontrolę pracy Doradcy Restrukturyzacyjnego prowadzącego postępowanie
  • Przygotowywanie wszelkich pism procesowych w ramach prowadzonego postępowania, zabezpieczających Twoje prawa Wierzyciela