ZMIANY W UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM - Fortis Restrukturyzacje sp. z o.o.