Aleksandra

Aleksandra Bartos

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania zawodowe koncentruje na prawie restrukturyzacyjnym, upadłościowym, jak również prawie cywilnym. Doskonale czuje się również w dziedzinach prawa karnego oraz prawa karnego procesowego, z zakresu którego obroniła pracę magisterską pt. „Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art.185c k.p.k.” Jej pasją są podróże oraz sport. W wolnych chwilach można spotkać ją na sali treningowej oraz na górskich szlakach.  

797 800 480

a.bartos@fortis-restrukturyzacje.pl