Waldemar Łukaszowicz

Waldemar Łukaszowicz, MBA

Prezes Zarządu Fortis Restrukturyzacje sp. z o.o., prawnik, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 1073. Decyzją Ministra Sprawiedliwości otrzymał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego uprawniający do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych wobec dużych podmiotów, spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych. Od momentu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego wielokrotnie pełnił funkcje nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, kuratora oraz syndyka w wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Ukończył studia Master of Business Administration (MBA) – Restrukturyzacja Przedsiębiorstw na Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie oraz w Apsley Business School w Londynie.

w.lukaszowicz@fortis-restrukturyzacje.pl

LinkedIn

Waldemar Łukaszowicz, MBA

Prezes Zarządu Fortis Restrukturyzacje sp. z o.o., prawnik, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 1073. Od momentu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego wielokrotnie pełnił funkcje nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, kuratora oraz syndyka w wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Ukończył studia Master of Business Administration (MBA) – Restrukturyzacja Przedsiębiorstw na Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie oraz w Apsley Business School w Londynie.

w.lukaszowicz@fortis-restrukturyzacje.pl