Waldemar Łukaszowicz.

Prezes Zarządu Fortis Restrukturyzacje sp.
z o.o., prawnik, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 1073.

Od momentu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego wielokrotnie pełnił funkcje nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, kuratora oraz syndyka w wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.


Jak rozpocząć restrukturyzację? 

Share on LinkedIn